Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vermogensplanning_FV36470/2786/2223/1/42
Studiegids

Vermogensplanning_FV

36470/2786/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verkerk Caroline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 126,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Vermogensplanning begeleidt je stapsgewijs in het adviesproces omtrent de opbouw, behoud en bescherming en overdracht van het vermogen van een cliënt. De cliënt en zijn wensen en behoeften staan bij vermogensplanning centraal. Dit opleidingsonderdeel behandelt de vele facetten die een vermogensplanner nodig heeft om zijn cliënt optimaal te kunnen adviseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je brengt de familiale structuur in kaart zowel op relationeel als op juridisch vlak.
Je analyseert de behoefte van de klant met het oog op vermogensplanning.
Je definieert belangrijke principes inzake huwelijksvermogensrecht, erfrecht, burgerlijk recht en fiscaal recht met relevantie voor de praktijk van de vermogensplanning.
Je analyseert het roerend vermogen, onroerend en bedrijfsvermogen van de klant rekening houdend met zijn behoefteanalyse.
Je identificeert de basisregels van het erfrecht, registratierecht, successierecht, successieplanning en het huwelijksvermogensrecht.
Je werkt een voorstel/oplossing uit om tegemoet te komen aan de nadelige gevolgen van de toepassing van het wettelijk erfrecht in een concrete situatie.
Je maakt een persoonlijke cashflowanalyse op op basis van de behoefte van de klant met inbegrip van alle inkomsten en uitgaven.
Je adviseert de klant fiscale en juridische optimalisatie in functie van de analyse van de vermogenssituatie.
Je adviseert op basis van een risicoanalyse hoe de klant zichzelf en zijn vermorgen beter kan beschermen.
Je adviseert hoe de 4 pensioenpijlers optimaal in te vullen.
Je adviseert de optimalisatie van de structuur en vorm van het vermogen.
Je reikt oplossingen aan om de beoogde doelen op gebied van vermogensplanning te realiseren (huwelijksvermogensrecht, schenkingen, erfrecht, testamenten, verzekeringen, enz.).

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel is opgebouwd rond het vermogensplanningsproces. Dit proces kan worden opgedeeld in vijf pijlers:
• Pijler 1: de client staat centraal: lifetime planning:
 • Wat is vermogensplanning?
 • De ideale vermogensplanner?
 • De cliënt als middelpunt in het proces
• Pijler 2: analyse van de persoonlijke situatie van de cliënt:
 • De kennismaking
 • De burgerlijke staat
 • De familiale structuur
• Pijler 3: analyse van de financiële situatie van de cliënt:
 • De particuliere vermogenskaart
 • De bedrijfsmatige vermogenskaart
 • Pensioenanalyse
 • De inkomsten en uitgaven van de cliënt
• Pijler 4: Successieberekening
• Pijler 5: Planningstechnieken naar de wens van de cliënt:
 • De rol van de vermogensplanner
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Planningstechnieken die zorgen voor gemoedsrust
 • Levensverzekeringen
 • Planning via de burgerlijke staat
 • Oprichting van een controlevehikel

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Leidraad VermogensplanningVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
 • Omschrijving: Wolters kluwer
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks20,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Casus
Gesloten boek