Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Innovatief bankieren en verzekeren36471/2786/2223/1/76
Studiegids

Innovatief bankieren en verzekeren

36471/2786/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In dit vak nemen we deel aan de FinCompetition, een pittig online game over de bankwereld, georganiseerd door de Febelfin Academy. Hierbij krijgen we een stevige portie inzicht in de front- en backoffice activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. In 7 uitdagende rondes, verspreid over 2 maanden, leer je hoe een financiële instelling strategische afwegingen en beslissingen moet maken om rendement, risico en deugdelijk bestuur in balans te houden.

We volgen de financiële actualiteit op de voet om innovaties en trends in de bankverzekeringswereld te ontdekken. Zo leren we nieuwe technologieën, producten, tendensen, markten en jobs kritisch te evalueren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de trends en tendenzen in bank en verzekeringen.
Je bespreekt de impact van technologische innovatie op de werking en organisatie van bank en verzekeringen.
Je kent de verschillende technologische innovaties en tools die een rol spelen binnen bank en verzekeringen.
Je verduidelijkt de processen die bijdragen tot digitale oplossingen binnen bank en verzekeringen.
Je interpreteert de innovatie en ontwikkelingen in bank en verzekeringen in functie van de verworven kennis.
OLR FV 2.0 - De bachelor BM/FV herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je neemt strategische financiële beslissingen rekening houdend met deugdelijk bestuur, adequaat risicobeheer, wijzigende economische vooruitzichten en snel evoluerende marktomstandigheden binnen een gesimuleerde omgeving.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert kritisch over een businessgerelateerd onderwerp.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je legt verbanden tussen de actualiteit en evoluties rond innovatief bankieren en verzekeren.

Leerinhoud

 • Deelnemen aan de FinCompetition, georganiseerd door Febelfin.
 • Leren hoe een financiële instelling strategische afwegingen en beslissingen moet maken om rendement, risico en deugdelijk bestuur in balans te houden.
 • De financiële actualiteit opvolgen om innovaties en trends in de bankverzekeringswereld en zo nieuwe technologieën, producten, tendensen, markten en jobs te ontdekken en kritisch te evalueren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefening in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Werkstuk en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk en presentatie
Open boek