Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringen voor professionelen: patrimonium, zorg en leven36472/2786/2223/1/13
Studiegids

Verzekeringen voor professionelen: patrimonium, zorg en leven

36472/2786/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten voor professionele aansprakelijkheidsverzekeringen .

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beoordeelt een vergelijkende concurrentiële analyse betreffende de schade- en patrimoniumverzekeringen en zorg- en levensverzekeringen voor professionelen.  
Je licht de bijzondere en algemene voorwaarden kritisch door van schade- of patrimoniumverzekeringen en zorg- en levensverzekeringen voor professionelen.  
Je toetst een schadeverzekeringsdossier aan de basisprincipes van preventiebeleid en het wettelijk kader voor ondernemingsrisico’s.  
Je evalueert of schadegevallen (motorrijtuigen, brand, bedrijfsschade…) binnen de dekking van de verzekeringscontracten vallen.  
Je toetst schaderegeling af aan het verzekeringscontract ter afdekking van ondernemingsrisico’s. 
Je beoordeelt een zorg- en levensverzekeringsdossier voor professionelen.  
Je toetst de relevante risico’s met inherente verzekerbaarheid aangaande de zorg- en levensverzekeringen voor professionelen. 
Je kiest de passende vorm van levensverzekering, zowel bij leven als bij overlijden.  
Je beveelt het optimaal fiscaal levensverzekeringsproduct aan op basis van een concrete situatie. 
Je legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit. 
Je schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt. 
Je legt de inlichtingenfiche van een groepsverzekering uit.  
Je past de termen 'evenredigheidsregel' en 'verzekering op eerste risico' toe op concrete gegevens.  
Je hebt inzicht in de verschillende vormen van personenverzekering. 
Je legt de voorwaarden uit waaraan de verschillende levensverzekeringen dienen te voldoen opdat de premies fiscaal aftrekbaar zouden zijn.

Leerinhoud

• Brand handel
• Brand speciale risico’s
• Hospitalisatieverzekeringen
• Groepsverzekeringen
• Alle professionele pensioens-en overlijdensverzekeringen
• Soorten gewaarborgd inkomen
• Cyber
• Omzetverzekering
• Bedrijfsschade of winstverzekering
• Machinebreuk
• Transportverzekering
• Rechtsbijstand

Voor al deze verzekeringen :
het begrip, de regelgeving, de verzekerden, verplichtingen, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen

Studiematerialen (lijst)

Mijn bedrijf goed verzekerd?!Verplicht
 • Auteur: Bert De Paep en Geert Dehouck
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (30u)
  Oefeningensessie met docentensturing (6u)
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht20,00Presentatie
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks80,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.