Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid36473/2786/2223/1/47
Studiegids

Verzekeringen voor professionelen: aansprakelijkheid

36473/2786/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Op basis van theoretische en praktische kennis komen tot een inzicht en kwalificatie van de verzekeringscontracten voor professionele aansprakelijkheidsverzekeringen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beoordeelt een aansprakelijkheidsverzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je toetst de relevante ondernemingsrisico’s aangaande aansprakelijkheid met inherente verzekerbaarheid.  
Je beoordeelt een vergelijkende concurrentiële analyse voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je licht de bijzondere en algemene voorwaarden kritisch door van aansprakelijkheidsverzekeringen voor professionelen.  
Je toetst een verzekeringsdossier aan de basisprincipes en het wettelijk kader van de diverse vormen van aansprakelijkheid, desgevallend van rechtsbijstand zo van toepassing.  
Je evalueert of schadegevallen binnen de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen vallen.  
Je toetst schaderegeling af aan voorliggend verzekeringscontract ter afdekking van ondernemingsrisico's. 
Je beoordeelt een verzekeringsdossier voor professionelen kritisch.  
Je legt een verzekeringscontract op een begrijpelijke manier uit. 
Je schat in welke verzekeringsmaatschappij het beste verzekeringscontract in casu aanbiedt. 

Leerinhoud

 • BA uitbating
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • ABR
 • Garantieverzekering
 • Rechtsbijstand
 • BA werftuigen
 • Arbeidsongevallen
Voor al deze verzekeringen:
het begrip, de regelgeving, de verzekerden, verplichtingen, de duur van de verzekeringsovereenkomst, de waardering van het verzekerde goed, de omvang van de vergoeding, de betaling van de schadevergoeding, verzekerde risico's en oefeningen.

Studiematerialen (lijst)

Mijn bedrijf goed verzekerd?!Verplicht
 • Auteur: Bert De Paep en Geert Dehouck
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (30u)
  Oefeningensessie met docentensturing (6u)
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht20,00Presentatie
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks80,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek