Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills: 4_FV36474/2786/2223/1/81
Studiegids

MyTalent: 21st century skills: 4_FV

36474/2786/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boey Ann, De Nef Eva, Dens Cathérine, Janssens Anny, Naessens Birgitt, Vael Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor MyTalent: 21st century skills 3_FV OF geslaagd of getolereerd voor Leadership & Coaching OF geslaagd of getolereerd voor Zakelijke communicatie.

Korte omschrijving

We leven in een dynamische, snel veranderende wereld waarin flexibiliteit, zelfontwikkeling en levenslang leren steeds belangrijker worden. Door onze aandacht voor zelfsturing en soft skills word je de architect van jouw loopbaan én persoonlijke ontwikkeling.

In MyTalent 4 bieden we je vooral via gastcolleges, events en trainingen handvaten, tips en tricks om goed voorbereid en op een professionele manier het werkveld in te stappen. Je krijgt tijdens de stage een kans om je verworven soft skills in de praktijk om te zetten, te evalueren en bij te sturen waar nodig om zo de beste versie van jezelf de wereld in te zetten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 3.2 - De bachelor BM/FV werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om bancaire en verzekeringsgerelateerde processen te optimaliseren.
Je reflecteert over je people management skills.
OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je neemt actief deel aan netwerkevents om contacten met (inter)nationale stakeholders te leggen en relaties te onderhouden.
Je stelt je schriftelijk en mondeling op een professionele manier voor aan het werkveld.
OLR FV 7.1 - De bachelor BM/FV kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert volgens de conventies van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je ontwikkelt een levenslang en levensbreed lerende houding.
Je reflecteert over je persoonlijke evolutie en je persoonlijke en professionele toekomst.
Je reflecteert hoe je je eigen talenten optimaal kan inzetten.

Leerinhoud

De volgende thema's komen o.a. in dit OLOD aan bod:

- sollicitatietraining

- intercultureel werken

- netwerken

- business etiquette

- sociaal recht

- people management

Studiematerialen (lijst)

Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Individuele begeleiding0,50 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren6,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprek
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren
 • Omschrijving: Seminaries/excursies/bedrijfsbezoek (6u)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (52,5u)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht30,00Casus
Open boek
Semester 1Reflectieopdracht in de examenreeks60,00Paper en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks60,00Paper en presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Gedragsobservatie