Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Digitale transformatie in financiën en verzekeringen36475/2786/2223/1/18
Studiegids

Digitale transformatie in financiën en verzekeringen

36475/2786/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Digitale projecten in Financie- en verzekeringswezen binnen Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Hauwermeiren Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Team project ontwikkeling_FV.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we dieper in op de nieuwe technologieën waarvan de bank-& verzekeringssector gebruikmaakt. De sector gebruikt deze nieuwe technologieën niet enkel voor een betere (omni-kanaal) klantenbeleving, maar ook om te kunnen voldoen aan steeds meer en strengere wetgevingen en regelgevingen, om betere beslissingen op basis van data te nemen, om duidelijker inzicht in de vraag van klanten te krijgen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 1.0 - De bachelor BM/FV heeft inzicht in de processen en regelgeving binnen de financiële en verzekeringssector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je becommentarieert de technologische en digitale transformatie in de financiële en verzekeringssector.
Je beschrijft de verschillen en de gelijkenissen tussen nieuwe en traditionele spelers binnen de financiële en verzekeringssector.
Je beoordeelt kritisch de risico’s en de uitdagingen van nieuwe technologieën in de financiële en verzekeringssector. 
Je becommentarieert opportuniteiten, risico’s en uitdagingen van de sectorvervaging in de financiële en verzekeringssector. 
Je legt uit hoe nieuwe technologieën worden toegepast in de verschillende afdelingen binnen een financiële of verzekeringsinstelling.

Leerinhoud

 • Actuele technologieën
 • Actuele toepassingen 
 • Nieuwe spelers in de sector
 • Nieuwe producten
 • Nieuwe afzetmarkten 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Werkstuk/presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk/presentatie
Open boek