Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Project ondernemerschap_FV36477/2786/2223/1/86
Studiegids

Project ondernemerschap_FV

36477/2786/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Ondernemerschap binnen Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Majdoub Said, Van de Velde Lorens
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 72,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Management voor de ondernemer_FV.

Korte omschrijving

Tijdens de eerste twee opleidingsonderdelen van het keuzetraject Ondernemerschap, werkte je een business idee uit en goot je dat in een business plan.

Voor dit derde en laatste opleidingsonderdeel steken we onze handen uit de mouwen en gaan we concreet met je business plan aan de slag. Elke groep studenten maakt een eigen actieplan, voert dit onder begeleiding van de docenten uit, en reflecteert op een volwassen manier over elke stap. Maak je een prototype of mock-up van je dienst of product, en ga je het testen in de markt? Ga je voor de eerste keer echt samenzitten met een boekhouder en/of notaris? Ga je effectief starten en schrijf je je in bij de Kruispuntbank Ondernemingen? Zet je een heuse crowdfunding-campagne op poten? Ontwerp je een eigen huisstijl, inclusief logo en landingspagina?

Wat je ook doet, op het einde van dit traject ben je een volmaaktere ondernemer dan ervoor. Eens dat ondernemersvuur is aangewakkerd, is het moeilijk de vlam nog te doven. Ga ervoor!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 3.1 - De bachelor BM/FV heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je onderneemt actie vanuit nieuwe ideeën en kansen om waarde toe te voegen aan een nieuwe of bestaande waardecreërende activiteit.
Je stelt een actieplan op dat de stappen en de mijlpalen identificeert die nodig zijn om de doelen te bereiken.
Je past de beginselen van project management in het beheer van een waardecreërende activiteit toe.
Je weegt risico's af en je neemt beslissingen ondanks onzekerheid en ambiguïteit.
OLR FV 4.0 - De bachelor BM/FV heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je bouwt een team en netwerk op in functie van de behoeften van jouw waardecreërende activiteit.
OLR FV 8.0 - De bachelor BM/FV werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt met een brede waaier van individuen en groepen samen om waarde te creëren.
OLR FV 10.0 - De bachelor BM/FV reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert kritisch over je volledige traject rond ondernemen.
Je verbetert jouw vermogen om waarde te creëren door op jouw vorige ervaringen en interacties met anderen voort te bouwen.

Leerinhoud

Op basis van een zelftest, die naar je ondernemerschaps skills peilt, maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan met zeer concrete acties voor je eigen business.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Een eerste gesprek met de boekhouder voorbereiden en uitvoeren
 • Je eigen huisstijl en logo ontwerpen, eerste versie landingspagina voor je website
 • Een crowdfunding-campagne opzetten voor je financiering
 • Een protoype of mock-up maken van je product en testen in de markt
 • Deelnemen aan netwerk-events rond startups en ondernemers
 • Effectieve inschrijving in de KBO
 • Inschrijven voor een startup-traject (VoKa BrYo, Start-it, ...)
 • Een afspraak maken met een notaris voor je statuten te bespreken en de oprichtingsformaliteiten
 • ...

Na goedkeuring door de docenten werk je dit plan gedurende het semester uit. Op het einde dien je een portfolio in met een overzicht en stand van zaken van al je acties, steeds met een uitgebreide reflectie.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessies met docentensturing
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Verslag
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Verslag
Open boek