Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
UA - Inleiding tot de financiële verslaggeving_FV36851/2786/2223/1/95
Studiegids

UA - Inleiding tot de financiële verslaggeving_FV

36851/2786/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Schakel naar de master binnen Financiën en verzekeringen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hooft Charlotte, Van den Broeck Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het keuzetraject "Schakel naar de master Organisatie en Management". Studenten krijgen in dit keuzetraject de kans om drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de Master Organisatie en Management reeds tijdens hun bacheloropleiding op te nemen. Het opleidingsonderdeel wordt aangeboden door de UA, de lessen worden gevolgd aan de UA en de studenten leggen ook examens af aan de UA.

Alle informatie over dit opleidingsonderdeel kan je vinden in de studiegids van de UA: http://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/organisatie-en-management-studeren/toelating-en-inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma