Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Internationaal transportrecht36498/2786/2223/1/24
Studiegids

Internationaal transportrecht

36498/2786/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Popelier Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Transportmodi.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je vult de transportdocumenten in voor alle transportmodi rekeninghoudend met de wettelijke consequenties.
Je beheert een multimodaal transportdossier rekening houdend met de juridische aspecten van de Multimodale Transport Organisator (MTO).
Je vult de documenten van de Maritieme supply chain in.
Je beschrijft de belangrijkste regelgeving van de Internationaal Transportwetgeving.
Je bewaakt de regelgeving inzake internationale spoor-, weg- en luchtverdragen bij het maken van beslissingen met betrekking tot transport.
Je adviseert betrokken partijen over hun rechten en plichten betreffende de geldende transportwetgeving en hun aansprakelijkheden.
Je verbindt de Europese regelgeving transport modi/douane met de uitwerking ervan op de nationale wetgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (18u)
  Werkcollege (6u)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Casus
Gesloten boek