Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Assurance des biens et du transport36499/2786/2223/1/58
Studiegids

Assurance des biens et du transport

36499/2786/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Popelier Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communication en fran├žais.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je hebt inzicht in de wettelijke grondslagen die aan de basis liggen van Goederen- en Transportverzekeringen.
Je onderscheidt de karakteristieken van de Goederen- en Transportverzekeringen.
Je onderscheidt de verschillende actoren van de Goederen- en Transportverzekeringsmarkt van mekaar met hun respectievelijke bevoegdheden.
Je legt de factoren uit die invloed hebben op de premie voor een Goederen- en Transportverzekering.
Je past de voorwaarden van de Goedereverzekeringspolis van Antwerpen van 20 april 2004 toe op een concrete situatie.
Je legt het verschil tussen Particuliere en Gemene averij uit en koppelt de respectievelijke schaderegeling aan een gegeven situatie.
Je beschrijft de verantwoordelijkheid en de risico's van de verschillende partijen van de verschillende transportmodi.
Je volgt het schadedossier op in samenwerking met de verzekeraar.
Je identificeert de mogelijke logistieke bedreigingen.
Je neemt preventieve acties om risico's te vermijden.
Je past de basisprincipes van Binnenvaartcasco verzekeringen toe in concrete gevallen.
Je implementeert de regelgeving inzake internationale transportwetgeving en -verdragen in het behandeling van schadedossiers.
OLR SCM 7.3 - De bachelor BM/SCM kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je drukt je in de meeste formele situaties correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (18u)
  Werkcollege (6u)
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Casus
Gesloten boek