Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Goederenkennis en veiligheid36501/2786/2223/1/29
Studiegids

Goederenkennis en veiligheid

36501/2786/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Schwagten Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Onveiligheid en de gevolgen ervan is de bestaansreden voor alle veiligheidsinitiatieven. De student begint de wereld door een veiligheidsbril (en breder: welzijnsbril) te zien. Zo gaat de student beseffen dat veiligheid geen exacte wetenschap is en dat niet alleen technologie, maar vooral mensen de mate van veiligheid bepalen. De mens is de sleutelfactor in veilig gedrag en cultuur.

Binnen dit opleidingsonderdeel volg je de opleiding IMDG, wat je een certificaat van 5 jaar kan opleveren als je slaagt voor dit examen met een 12/20. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 1.0 - De bachelor BM/SCM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de hygiënevoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag.
Je hebt oog voor alle aspecten van veiligheid en hygiëne.
Je consulteert de geschikte bronnen i.v.m. de immer evoluerende wetgeving.
Je benoemt de verschillende veiligheidsmaatregelen voor de verschillende vervoersmodi.
Je reflecteert over de competentieverwerving i.v.m veiligheid op de werkplek.
Je definieert basisbegrippen i.v.m warenkennis.
Je bewaakt de IMDG- en ADR-regelgeving inzake de behandeling, opslag en transport van gevaarlijke goederen bij het maken van beslissingen met betrekking tot transport.
Je adviseert de klant inzake de behandeling, opslag en transport van gevaarlijke goederen conform met de internationale regelgeving.
Je past de havenreglementering gevaarlijke goederen in Antwerpen toe.
Je kent de rol en verantwoordelijkheden van de veiligheidsadviseur.
Je beschrijft de rol van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) bij de import/export van voedingsproducten.
Je stelt een HACCP dossier op voor een bedrijf zoals voorgeschreven door de wet.
Je identificeert risicofactoren voor veiligheid op het werk.

Leerinhoud

 • Je volgt tijdens dit opleidingsonderdeel de opleiding IMDG;
 • Je werkt aan project i.v.m. goederenkennis;
 • Je werkt aan een project i.v.m veiligheid.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
 • Auteur: Lector
De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedragVerplicht€ 29,00
 • Auteur: Juni Daalmans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Projectopdracht50,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Casus
Open boek