Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Duits 336503/2786/2223/1/00
Studiegids

Duits 3

36503/2786/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Duits binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Nef Eva
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Duits 2 OF geslaagd of getolereerd voor Vierde taal basis gebruiker A1 - Duits.

Korte omschrijving

In deze cursus bouwen we verder op je verworven kennis en vaardigheden van het 2de jaar. Met de woordenschat en Redemittel die jou worden aangereikt, kun je je uit de slag trekken in mondelinge en schriftelijke communicatie: telefoneren, smalltalk op de werkplek, vrije tijd, onderweg zijn en wegbeschrijving, voertuigen, gevoelens beschrijven en contact leggen, in- en verkopen en specifiek logistieke woordenschat.

Veelvoorkomende grammaticale topics worden herhaaldelijk ingeoefend. Tussendoor geeft de lector je informatie over Duitse tradities, gewoontes, steden en cultuur en lezen en beluisteren we teksten over Duitsland.

Je bereikt in de cursus Duits 3 niveau B1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR SCM 7.4 - De bachelor BM/SCM kan met eenvoudige woordenschat in een beroepsspecifieke context communiceren in het Spaans of Duits.
Je schrijft eenvoudige e-mails in grammaticaal correcte taal.
Je begrijpt teksten en e-mails met complexer taalgebruik binnen eigen vak- en/of interessegebied. Je leidt reeds veel uit de context af.
Je begrijpt de hoofdpunten van zakelijke/persoonlijke gesprekken (bij een normaal spreektempo) wanneer er duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gebruikt.
Je taalgebruik is functioneel en je uitspraak is correct. Je spreekt over ervaringen, gebeurtenissen, verwachtingen en zakelijke ambities op een eenvoudig samenhangende manier.
Je schrijft eenvoudige tekstjes over actuele, zakelijke en/of persoonlijke onderwerpen.

Leerinhoud

Themen:

 • Musik/Bands
 • Städte
 • Arbeitsplatz
 • Ein- und verkaufen
 • Gefühle und Kontakte
 • Verkehrsmittel

Studiematerialen (lijst)

DaF leicht A2.1 Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROMVerplicht
 • Auteur: Jentes, S., Körner, E. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Simulatie-oefeningen
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks30,00Presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Presentatie
Open boek