Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
UA - Transportbedrijfseconomie36853/2786/2223/1/66
Studiegids

UA - Transportbedrijfseconomie

36853/2786/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Schakel naar de master binnen Supply Chain Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hooft Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het keuzetraject "Schakel naar de master Maritiem en Logistiej Management". Studenten krijgen in dit keuzetraject de kans om drie opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de Master Maritiem en Logistiek en Management reeds tijdens hun bacheloropleiding op te nemen. Het opleidingsonderdeel wordt aangeboden door de UA, de lessen worden gevolgd aan de UA en de studenten leggen ook examens af aan de UA.

Alle informatie over dit opleidingsonderdeel kan je vinden in de studiegids van de UA: http://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/organisatie-en-management-studeren/toelating-en-inschrijven/schakelprogramma/studieprogramma