Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Pack Expert Class36574/2814/2223/1/84
Studiegids

Pack Expert Class

36574/2814/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: BDL
  Afstudeerrichting:
  • grafimediatechnologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Brand Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Hecke Bavo
Andere co-titularis(sen): Claes Saar
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Pack Expert Class krijg je inzicht in de verpakkingssector en de mogelijkheden om een 3D-consumer experience te creëren. We kijken verder dan papier en karton en ontdekken nieuwe materialen en geïntegreerde communicatietoepassingen waarbij alle zintuigen worden aangesproken. We trekken er op uit en onderzoeken de parameters die belangrijk zijn bij een verpakking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je kent de technische mogelijkheden en beperkingen van diverse materialen.
Je kan vlot communiceren met specialisten uit het werkveld in het juiste jargon.
Je kan een klant correct adviseren bij een verpakkingskeuze.
Materialize
Je kan bestaand artwork optimaliseren in functie van verschillende dragers.

Leerinhoud

Volgende thema's komen aan bod:

 • Materialen en hun mogelijkheden
 • Verpakking voor voedsel migratie en geschikte inkten
 • Ecodesign & Duurzaamheid
 • POS (Displays & stackawraps)
 • Valtesten
 • Wetgeving per verpakkingssector
 • Trends (Smart packaging (RFID …), Geur)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.