Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Coding Expert Class36576/2814/2223/1/55
Studiegids

Coding Expert Class

36576/2814/2223/1/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: IDL
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Interface Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Matthé Kim, Van Aerschot Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij deze expert class zetten we tijdens de hoorcolleges en oefeningen een stap in de wereld van back-end programmeren waarbij we ons verdiepen in databases & api’s. We koppelen deze back-end aan een creatieve smartphone applicatie die we zelf ontwikkelen.

Om dit olod vlot te kunnen volgen is een goede voorkennis van javascript vereist. Je bent reeds vlot in het coderen en zoekt zelfstandig oplossingen voor de problemen die je tegenkomt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je raadpleegt verschillende bronnen om tot creatieve concepten te komen die rekening houden met de behoeften van de klant alsook de hedendaagse toepassingen en stijltrends op vlak van back-end en front-end.?
Je past de basisprincipes van programmeren toe.
Je hanteert een correcte syntax bij de structurele opbouw van je front-end en back-end.
Je raadpleegt op eigen initiatief verschillende bronnen (print, videotutorials, forums,…) inzake back-end en front-end om problemen op te lossen en kennis te actualiseren.
Je gebruikt moderne programmeertalen en frameworks bij het ontwikkelen van je back-end en front-end.
Je documenteert de code van je back-end en front-end a.d.v. commentaar zodat anderen je code makkelijker kunnen lezen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • We bouwen onze eigen back-end
 • We gebruiken een database
 • We creëren onze eigen API
 • We ontwikkelen zelf de front-end voor een iOS en/of Android app
 • We koppelen onze back-end aan onze front-end smartphone applicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indien- en presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.