Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
UX/UI Expert Class36577/2814/2223/1/89
Studiegids

UX/UI Expert Class

36577/2814/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: IDL
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Interface Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Camp Serge
Andere co-titularis(sen): Vanhaeren Bram
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze expert class gaan we samen aan de slag bij het faciliteren & invullen van workshops, ontdekken we hoe Figma het design workprocess kan versnellen en verwerven we samen nieuwe inzichten in het design thinking process aan de hand van behavioural design principes. Nog één keer voeren we een design sprint uit voor het ondersteunen van een echte klant!

OLR-Leerdoelen (lijst)

Materialize
Je werkt vlot samen in Figma aan workshops & design oplossingen.
Je kan een workshop faciliteren & ondersteunen aan de hand van jouw inzichten.
Je presenteert jouw ideeen & kan vlot inzichten toelichten aan de hand van data.
Je past confident het design thinking proces toe & gaat zelfs een stapje verder aan de hand van gedrag studies.
Je levert oplossingen aan, dankzij het uitvoeren van een doelgerichte design sprint.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • presentaties voorbereiden en workshops klaarzetten en faciliteren in Figma
 • een design system gebruiken om zaken uit te werken voor de klant
 • jezelf flexibel & agile opstellen aan de hand van design sprints.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indien- en presentatiemomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.