Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
3D Expert Class36580/2814/2223/1/94
Studiegids

3D Expert Class

36580/2814/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Motion Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Leonard Elias, Nijssen Wes
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij deze expert class zetten we tijdens hoorcolleges en oefeningen een stap verder in de wereld van 3D-productie waarbij we ons zowel technisch als creatief verdiepen in verder gevorderd gebruik van C4D, VR en AR toepassingen.

Om dit OLOD vlot te kunnen volgen, is een goede voorkennis van Cinema 4D en Unreal noodzakelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over 3D visualisatie in VR en AR.
Materialize
Je beheerst de manipulatie van licht en schaduw teneinde een specifieke sfeer te bekomen.
Je genereert een creatief ontwerp voor een visualisatie van complexe 3D vormen en scenes.
Je past verschillende modeling principes (spline modeling, box modeling) toe voor een complex ontwerp.
Je past verschillende shading principes (spline modeling, box modeling) toe voor een complex ontwerp.
Je beheerst camerawerk in 3D om een bepaalde scene treffend in beeld te brengen.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Meer geavanceerde technieken voor modeling, shading, animaties, cameragebruik en belichting
 • 3D-visualisatie mogelijkheden met VR en AR
 • toepassingen voor communicatieve of commerciële doeleinden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.