Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Video & Special FX Expert Class36581/2814/2223/1/31
Studiegids

Video & Special FX Expert Class

36581/2814/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: MDL
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Motion Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Backaert Michael, Cluckers Jeroen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij deze expert class zetten we tijdens hoorcolleges en oefeningen een stap verder in de wereld van videoproductie waarbij we ons zowel technisch als creatief verder verdiepen in gevorderd gebruik van verscheidene videodisciplines en special-effects.

Om dit OLOD vlot te doorlopen is goede voorkennis van Premiere en After Effects software vereist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je raadpleegt verschillende bronnen op vormgeeflijk en technisch vlak over verschillende soorten special-effects.
Materialize
Je maakt professionele audio- en video opnames en bewerkt deze tot een professioneel eindresultaat.
Je kan een meeslepende verhaalstructuur tot leven brengen door bedachtzaam gebruik van camerawerk.
Je plant en analyseert vooraf welke omstandigheden en camera-instellingen gewenst zijn teneinde een bepaald special effect er op toe te passen.
Je bewerkt videobeelden met special-effects tot een geloofwaardig eindresultaat.
Je bewerkt de kleuren van videobeelden tot een professioneel eindresultaat.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Productie-technische analyse van courante special-effects
 • Productie van verschillende special-effects
 • Video opnames maken in functie van specifieke special-effects
 • Gebruik van manuele instellingen van een videocamera afhankelijk van de omstandigheden en de effects.
 • Opname, narratieve inzet en nabewerking van audio.
 • Adequaat kunnen toepassen voor communicatieve of commerciële doeleinden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00indienmomenten kunnen in de examenperiode gepland worden - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.