Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Publication DesignLab V - Final Project36582/2814/2223/1/65
Studiegids

Publication DesignLab V - Final Project

36582/2814/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
    Afstudeerrichting:
    • grafimediatechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Gossé Joke, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In Lab V dagen we jou uit om zelfstandig een media-oplossing te ontwerpen die aansluit bij jouw talenten en ambities. Dit project wordt de headliner op het creatief portfolio waar jij binnenkort mee aan het solliciteren gaat!
De Lablectoren delen hun kennis en inspiratie met jou tijdens de wekelijkse contacturen op de campus; deze zijn het uitgelezen moment ook om met je medestudenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Naast de geplande uren in je rooster, kunnen ook extra activiteiten (die in de les worden gecommuniceerd) ingepland worden zoals bedrijfsbezoeken, briefings op externe locatie, ... Stem je ideeën en realisaties af met medestudenten tijdens de tussentijdse presentatie- en of indienmomenten en blaas je publiek in januari van zijn sokken tijdens de live eindpresentatie.

Voor de gedetailleerde afspraken en planning verwijzen we naar de studiewijzer op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je definieert zelfstandig de ontwerpuitdagingen die voort vloeien uit je research rond een communicatievraagstuk en komt zo tot een pakket van eisen en wensen waaraan jouw mediaoplossing zal moeten voldoen.
Explore
Je demonstreert hoe je door het doorlopen van een divergentie- en convergentiefase en je kennis van de design principes geargumenteerde keuzes kan maken om tot ruwe ontwerpoplossing te komen.
Materialize
Je toont een optimalisatieflow aan in je ontwerpproces en neemt initiatief om je ontwerpoplossing tot op een gepast technisch niveau af te leveren.
Professionaliseren
Je zet jouw plannings- en organisatievaardigheden in bij het plannen en organiseren van een groter project zelfstandig kan.
Communiceren
Je neemt een live publiek mee doorheen de verschillende stappen van jouw ontwerpproces tijdens een overtuigende presentatie van je projectopdracht.

Leerinhoud

Je toont aan dat je je GDM vaardigheden beheerst en doorloopt bij het ontwerpen van een eigen media-oplossing zelfstandig de verschillende fasen van Design Thinking. Je brengt en maakt je eigen verhaal door inzicht te verwerven in het wat, voor wie en waarom (Understand), door ideeën te genereren, te visualiseren en te ontwerpen (Explore), en door te testen en te implementeren (Materialize). Aan het einde van de rit lever je een eindproduct op maar ook materiaal waarin je je ontwerpkeuzes argumenteert, rapporteert en visualiseert.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen276,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00indien- en presentatiemomenten in de examenperiode - raadpleeg de studiewijzer voor de exacte afspraken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerkte projectopdracht

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.