Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Creation Expert Class36583/2814/2223/1/02
Studiegids

Creation Expert Class

36583/2814/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: PDL
  Afstudeerrichting:
  • grafimediatechnologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Publication Expert Class
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Gombeer Wim, Peeters Andreas, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij deze expert class ligt de focus op beelden maken. Fotografie en illustratietechnieken helpen je verder om je portfolio aan te vullen. Verder werken we op concept in combinatie met (creatieve) typografie en layout.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Explore
Je kan zelfstandig een concept bedenken en op punt zetten.
Je zoekt naar de beste keuzes in functie van je concept en neemt initiatief om andere oplossingen te bedenken.
Materialize
Je afgewerkt product toont aan dat je alle theorie onder de knie hebt.

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Illustratieve technieken
 • Creatieve typografie
 • Conceptontwikkeling
 • Portfolio
 • Fotografie - compositie - 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00presentatie in de examenweek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00opdracht opnieuw maken (geen aanpassingen op het vorig resultaat) + presentatie

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.