Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Media & Ondernemen36586/2814/2223/1/07
Studiegids

Media & Ondernemen

36586/2814/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  • grafimediatechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rubberecht Pieter
Andere co-titularis(sen): Van Elsen Willem
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod worden een aantal relevante thema’s aangereikt in de vorm van lezingen van lectoren en/of externe gastsprekers. We dagen je uit om actief aan de slag te gaan met een onderzoekopdracht als entrepreneur of intrapreneur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondernemen
Je bereid je voor op de verschillende thema's die aan bod komen a.h.v. research en zelfstudie.
Je past de tools die worden aangereikt in de les toe bij het screenen van een potentiëel stagebedrijf of toekomstige werkplek.

Leerinhoud

Mogelijke thema's die aan bod komen tijdens de contactmomenten:

 • innovatie en ondernemerschap
 • duurzaam ondernemen
 • nieuwe financieringsvormen
 • businessmodel canvas
 • ondersteuning bij het starten van je onderneming
 • netwerken
 • ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Je noteert en structureert de informatie die aangebonden wordt in de hoorcolleges. Het ondersteunend lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.