Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Wereldburgerschap36594/2814/2223/1/85
Studiegids

Wereldburgerschap

36594/2814/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • crossmedia-ontwerp
    • grafimediatechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goedemé Lien
Andere co-titularis(sen): Debeuf Ann, Deforche Marlies, Peeters Andreas
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit olod worden een aantal maatschappelijk relevante thema’s aangereikt in de vorm van lezingen van lectoren en/of externe gastsprekers. We dagen je uit om actief aan de slag te gaan binnen de thema’s, je in te leven in verschillende standpunten en je eigen mening te vormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je verwerkt de data aangereikt tijdens de lessen en gastlezingen.
Communiceren
Je brengt de data, aangevuld met jouw eigen visie, over op een heldere en overtuigende manier.
Ondernemen
Je vormt een eigen visie op basis van feiten en kan deze onderbouwen.

Leerinhoud

Voor de thema’s van dit semester verwijzen we naar de studiewijzer op Digitap.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Je noteert en structureert de informatie die aangebonden wordt in de hoorcolleges. Het ondersteunend lesmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00met finale presentatie in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.