Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business English36596/2814/2223/1/56
Studiegids

Business English

36596/2814/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  • grafimediatechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod leer je ontwerpen bespreken en presenteren in het Engels. Je bouwt ervaring op in mondelinge en schriftelijke communicatie met klanten. Je specialiseert verder in de typische informatie die circuleert in de toekomstige beroepscontext via luister-, spreek-, lees- en schrijfoefeningen.
Tijdens de hoor- en werkcolleges worden je algemene, commerciële, grafische en multimediale woordenschat en vakterminologie in het Engels verder uitgebreid.

De resultaten van de screeningstest bij aanvang van de lessen bepaalt welk traject je volgt, de mate waarin je zelfstandig werkt en wanneer je op de campus verwacht wordt. De afspraken zijn terug te vinden in de studiewijzer op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
Je past de kennis van grammatica (Europees niveau B2) toe in zakelijk geschreven en gesproken conversaties in het Engels.
Je past de kennis van algemene en vakspecifieke woordenschat Engels toe in geschreven en gesproken conversaties in een semi-professionele beroepssetting.
Je begrijpt meer complexe inhoud in auditieve en audiovisuele bronnen m.b.t. het crossmedia landschap in de Engelse taal.

Leerinhoud

Deze onderwerpen komen aan bod:

 • Dialang language level test
 • Grammar Revision
 • Commonly made mistakes
 • Reading/Listening Comprehension Strategies (Tutorial)
 • Writing/Speaking Comprehension Strategies
 • Vocabulary: Domeinspecifiek
 • Writing Comprehension: Offerte + zakelijke mail
 • Listening Comprehension
 • Speaking Comprehension

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.