Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Multidisciplinair Lab36597/2814/2223/1/90
Studiegids

Multidisciplinair Lab

36597/2814/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
  • grafimediatechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Listhaeghe Erwin
Andere co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, De Bie Marijke, De Clerck Lies, Goedemé Lien, Van Elsen Willem
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je werkt in multidisciplinaire teams (met studenten uit verschillende labs, opleidingen en evt. buitenlandse studenten) gedurende twee intensieve weken samen aan een project dat wordt gebrieft, begeleid en beoordeeld door (internationale) gastdocenten. Vooraleer je op stage vertrekt coachen we jou voor een laatste keer in die professionele vaardigheden die op de werkvloer een wereld van verschil kunnen maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je werkt over de grenzen van disciplines en nationaliteiten heen samen in een poging om tot duurzame antwoorden te komen op een meer complexe of intercultureel ontwerpvraagstuk.
Professionaliseren
Je schat je eigen taken in een multidisciplinaire teamsetting in en realiseert een groter project met behulp van een projectplanning.
Communiceren
Je vormt een idee of concept om tot een sterke (Engelstalige) presentatie waarbij je vlot alle stakeholders mee neemt in je verhaal.
Samenwerken
Je reflecteert kritisch over je samenwerkingsvaardigheden, geeft op professionele wijze feedback aan peers en gaat op zoek naar oplossingen voor eventuele conflicten.

Leerinhoud

Tijdens dit project zetten we in op:

 • projectplanning, uitzetten van doelen en deadlines, vergaderen, verslaggeving, projectbijsturing, tijdsbewaking en -registratie…
 • verschillende rollen aannemen in een multidisciplinair team  (waar liggen jouw sterktes?)
 • constructieve feedback geven in een teamwork
 • motiveren en aansturen van anderen
 • vertrouwen hebben in teamgenoten
 • ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularissen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en/of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.