Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Interface Stage36599/2814/2223/1/61
Studiegids

Interface Stage

36599/2814/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lab vanaf jaar 2 sem 4: IDL
  Afstudeerrichting:
  • crossmedia-ontwerp
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, De Bie Marijke, De Clerck Lies, De Wit Eveline, Goedemé Lien, Listhaeghe Erwin, Van Elsen Willem, Van Otten Sven, Yperzeele Saskia
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 600,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Interface DesignLab IV - Creative Coding EN geslaagd of getolereerd voor Interface DesignLab IV - Visual Interaction EN geslaagd of getolereerd voor Coding Advanced EN geslaagd of getolereerd voor UX/UI Essentials EN (simultaan te volgen met Mindset & Skills Studio IV OF geslaagd of getolereerd voor Mindset & Skills Studio IV).

Korte omschrijving

De stage geeft jou als student grafische en digitale media de mogelijkheid om met jouw reeds ontwikkelde vaardigheden aan de slag te gaan in een professionele setting in het GDM start-up agency of buiten de campus-muren. Je kiest een bedrijf in functie van jouw eigen talenten en ambities en kan je daarbij laten inspireren door een uitgebreide lijst met stageplaatsen of jouw StageDive '21-'22 ervaring. De praktische voorbereiding op jouw stage gebeurt in het vak Mindset & Skills Studio IV.

De stagementor op je stageplaats begeleidt je ter plaatse bij het uitvoeren van je taken en gaat met jou in gesprek tijdens de formele in informele feedbackmomenten.

Je AP-begeleider coacht jou tijdens de verschillende terugkomdagen die we op de campus in de stageperiode organiseren. In kleine groepen gaan we daarbij dieper in op jouw professionele vaardigheden, bekijken we wat goed loopt, waar je tegenaan loopt en wat je van andere studenten kan leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je profileert je als gedreven professional en gaat binnen een complexe en onvoorspelbare omgeving op zoek naar (leer)kansen die jouw professionele groeiproces ten goede komen.
Communiceren
Je communiceert in gepaste taal en omgangsvormen met de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de professionele ontwerpopdrachten en -projecten.
Samenwerken
Je draagt actief bij vanuit jouw kennen en kunnen als lid van een multidisciplinair team binnen een professionele context.

Leerinhoud

Voorbereiding stage:

 • de grote lijnen van de stage worden gepresenteerd in het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin de stage plaats vindt
 • de stagezoektocht wordt in het semester voorafgaand aan de stage opgestart en begeleid in het olod Mindset & Skills Studio IV
 • de mogelijke taken die een student kan opnemen tijdens de stage worden besproken met het stagebedrijf voor de start van de stage


Stage:

 • de stage start te vroegste op 27/02/2023, loopt over minimum 50 en maximum 60 werkdagen en eindigt ten laatste op 09/06/2023
 • tijdens de stage worden een aantal terugkomdagen voorzien op de campus
 • jouw AP-begeleider volgt je stage a.h.v. het reflectiemateriaal dat jij aanlevert
 • je inspireert je medestudenten tijdens de GDM-StageDive '22-'23 waarbij jij jouw stagebedrijf vertegenwoordigt en jouw ervaring presenteert
 • voor alle praktische afspraken verwijzen we naar de stage richtlijnen op Digitap

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De richtlijnen voor Stage worden beschikbaar gesteld op het digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren32,00 uren
Werkplekleren en/of stage400,00 uren
Werktijd buiten de contacturen168,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Enkel dit onderdeel is herneembaar in de tweede examenkans. Om te slagen voor dit olod moet voor dit onderdeel minimum een 10/20 behaald worden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context80,00Dit onderdeel is niet herneembaar in de tweede examenkans. Om te slagen voor dit olod moet voor dit onderdeel minimum een 10/20 behaald worden.

Toetsing (tekst)

De stage-evaluatie en eindbeoordeling gebeuren door de AP-begeleider en de stagementor in samenspraak. Zij evalueren op basis van de vooropgestelde evaluatiecriteria. De toekenning van het uiteindelijke stagepunt is de verantwoordelijkheid van de hogeschool.

De student kan maximaal 4 stagedagen gewettigd afwezig zijn om het opleidingsonderdeel op correcte wijze te kunnen evalueren. Indien de student meer dan 4 dagen afwezig is op de stageplaats zullen deze dagen verplicht ingehaald moeten worden, of zal het opleidingsonderdeel hernomen moeten worden in een later academiejaar.

Ook het proces en het naleven van de deadlines worden meegenomen in de evaluatie.

Afwezigheid tijdens de lesweken buiten de examenreeks

Je wettigt jouw afwezigheid. Dit doe je door een medisch attest (bij ziekte) of ander bewijsmateriaal (in geval van overmacht) up te loaden via iBamaflex in de module 'Mijn afwezigheden' voor de deadline van de opdracht of het moment waarop een presentatie of een verplichte lezing plaats vindt.

Mis je een indienmoment van een opdracht dan is een inhaalmoment mogelijk als jouw afwezigheid gewettigd is.
Mis je een presentatiemoment of lezing met verplichte aanwezigheid dan is het organisatorisch en didactisch niet mogelijk om dit in te halen in de meeste gevallen.
Contacteer in beide gevallen binnen de 3 werkdagen je lector om concrete afspraken te maken.

Tijdens de examenreeks is een andere procedure van toepassing. Deze vind je 'hier' terug.