Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud III.2 Evolutie en erfelijkheid van de mens (even jaren)36688/2864/2223/1/21
Studiegids

BI vakinhoud III.2 Evolutie en erfelijkheid van de mens (even jaren)

36688/2864/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Elk van ons heeft een uniek pakket aan erfelijke informatie. Deze kregen we van onze ouders en bepaalt een groot deel van onze eigenschappen. Maar ook onze omgeving en leefgewoonten spelen een rol. We bestuderen de wetmatigheden die bij erfelijkheid een rol spelen en zoemen in op de erfelijkheid bij de mens. In het luik van de moderne biotechnologie gaan we na op welke manier het genetisch materiaal van organismen kan gewijzigd worden.

Erfelijkheid en evolutie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De didactische uitstap naar het Museul voor Natuurwetenschappen Brussel (KBIN) zal de leerstof en de mogelijkheden om deze in het secundair onderwijs boeiend te brengen nog meer verrijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Concreet ontdekken we in dit opleidingsonderdeel aan de hand van verschillende werkvormen:

* De bouw en functie van de erfelijke informatie in DNA en RNA (van gen tot erfelijke eigenschap).

* Hoe deze erfelijke eigenschappen tot stand komen en op welke manier ze worden overgeërfd. 

* Wat mutaties en modificaties zijn en welke verbanden er zijn met de evolutie van de mens?

* De chromosomale verwantschappen tussen apensoorten en de mens.

* De kans op het doorgeven van erfelijke ziekten aan onze nakomelingen.

* Het onstaan en gebruik van biotechnologische processen in de 21ste eeuw. 
Studiematerialen (lijst)

Cursus biologie III.2 erfelijkheid en evolutie van de mensVerplicht€ 10,00
  • Auteur: Lisa Duchâtelet
studiewijzer biologie III.2Verplicht
laboschort en vodVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00schriftelijk examen (120') - gesloten en open vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00taken zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk examen (120') - gesloten en open vragen

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.