Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR vakinhoud III.2 Training en coaching + fitheid en gezondheid36698/2864/2223/1/70
Studiegids

BR vakinhoud III.2 Training en coaching + fitheid en gezondheid

36698/2864/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decru Bart, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 14,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

training en coaching : 

  • trainingsplanning macro-, meso- en micro-niveau
  • sportvoeding

Fitness : 

Intakegesprek:
• meten van de fysieke fitheid
Volledige begeleidingsproces bij de standaard volwassen persoon:
• opstellen van haalbare doelstellingen binnen een vooropgestelde tijdsperiode
• opvolgen en bijsturen van een fitnessprogramma
Kracht- en cardiotoestellen
Aanvullende/alternatieve materialen (dumbell, barbell, cables en kettebell)
Classificatie van beweging

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00training en coaching : digitale test 90'
fitness : mondeling examen 15' per student
Semester 1Praktijkbeoordeling in een professionele context15,00mondelinge casus in fitness centrum
Semester 1Projectopdracht15,00trainingsplan training en coaching
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00training en coaching : digitale test 90'
fitness : mondeling examen 15' per student
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context15,00mondelinge casus in fitness centrum
Tweede examenperiodeProjectopdracht15,00trainingsplan training en coaching

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 8 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. Het resultaat behaald in de eerste examenkans blijft na de tweede examenkans behouden indien het beter is dan het resultaat behaald in de tweede examenkans.