Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR vakinhoud III.3 Fitness sporten36699/2864/2223/1/07
Studiegids

BR vakinhoud III.3 Fitness sporten

36699/2864/2223/1/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decru Bart, Sychold Nina, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

- bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining met en zonder materiaal
- bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining met en zonder materiaal
- bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
- bewegingsactiviteiten in functie van core stability
- bewegingsactiviteiten in hun functie van aqua training

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer beschikbaar op DigitapVerplicht
cursus in digitale leeromgevingVerplicht
  • Auteur: /

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Werkstuk - examen mondeling - open vragen (15 min examen/student)De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een mondeling examen en een taak. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”
Semester 1Vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Mondeling examen van de behandelde onderwerpen
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Permanente evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.