Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Personen met een beperking34242/2850/2223/1/84
Studiegids

Personen met een beperking

34242/2850/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen) als Personen met een beperking (4ECTS)
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Personen met een beperking
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Personen met een beperking (4ECTS)
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Personen met een beperking
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Personen met een beperking (4ECTS)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bachot Anja, De Wachter Bessie, Vermeulen Guido
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Personen met een beperking' behandelt de verkenning van het concrete begeleiden van mensen in diverse problematische of specifieke begeleidingssituaties.
De student maakt kennis met verschillende doelgroepen van personen met een beperking.
Het olod 'Personen met een beperking' bereidt voor op het afstemmen van de hulpverleningsmethoden en -technieken aan de cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een mentale beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een visuele beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een auditieve beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een fysieke beperking.
De student geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en prevalentie voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking
De student benoemt de basiskenmerken van de ontwikkelingsdomeinen voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student verklaart de relevante basiswetgeving binnen de context personen met een beperking.
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student stelt een theoretisch onderbouwd begeleidingskader voor, op maat van de cliënt uit de doelgroepen met een mentale beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking.
De student analyseert een hulpvraag voor de doelgroepen met een mentale beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking aan de hand van theoretische kaders
De student geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en prevalentie voor de doelgroepen met een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een visuele beperking, een auditieve beperking en een meervoudige beperking

Leerinhoud

 • oorzaken en prevalentie
 • het begrip handicap vandaag en morgen
 • indeling niveaus en ontwikkelingsdomeinen
 • definitie
 • basiskenmerken ontwikkelingsdomeinen:
  • mensen met een fysieke beperking
  • mensen met een auditieve beperking
  • mensen met een visuele beperking
  • mensen met een meervoudige beperking
  • mensen met een mentale beperking
 • begeleidingsmethoden
 • ondersteuning a.d.h.v. theoretische kaders

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Powerpointpresentaties
 • Syllabus

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)69,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00