Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud III.1 Atelier design36739/2864/2223/1/09
Studiegids

MO vakinhoud III.1 Atelier design

36739/2864/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud III.1 Atelier design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duyck Mireille, Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Creatie manueel;

Tekenen van modellen vetrekkende vanuit diverse ontwerpmethodes;
Tekenen van modeldetails (kragen, zakken, sluitingen, ...) manueel;
Uitbreiding kleur-en zwart/wittechnieken;
moodboards en designcharts uitbouwen.De ontwerpopdrachten worden gekoppeld aan de stappen van het creatief denkproces.
Creatieve ideeën omzetten naar bruikbare digitale ontwerpen.
Het ontwikkelingsproces van een kledingstuk digitaal ondersteunen.

Creatie digitaal

- Gebruik maken van sjablonen en figurine en bewerken.
- Ontwerpen van een stalencollectie
- Tekenen van details: zakken, kragen, mouwen, plooien, fronsen, platte en
   ingestreken plooien, losse plooien,…
- Tekenen van naadsymbolen en doorsneden aan de hand van ontleding van
   materiaal.
- Modellen samenstellen met tools vanuit designersnexus:
       o modische schets
       o vlakke schetsen
       o technische schet

- Samenstellen van een technische tekening.
       o Vooraanzicht
       o Rugaanzicht
       o detailtekeningen
       o naaddoorsneden/doorsneden
- Het ontwikkelingsproces van een kledingstuk digitaal ondersteunen.
       o referentiekaart
       o detailficheStudiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht
Fashion sketches set (bibliotheken)Verplicht€ 20,00
Software Illustrator - inschrijving via de opleiding (bedrag op jaarbasis)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Presenteren en verdedigen van de in te dienen opdrachten op de afgesproken deadline - einde van het semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Presenteren en verdedigen van de in te dienen opdrachten op de afgesproken deadline

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.