Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud III.2 Atelier techniek36740/2864/2223/1/43
Studiegids

MO vakinhoud III.2 Atelier techniek

36740/2864/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud III.2 Atelier techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duyck Mireille, Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
Toont de ambitie om zelfstandig of in groepsverband zijn kwaliteiten in te zetten, handelen/denken bij te sturen om onderwijsgerelateerde taken tot een goed einde te brengen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Vormgeving; 

- Herhaling van de opstelling van de basismouw op 2 manieren; 

- Afgeleiden; Kimono, raglan en de tweedelige mantelmouw; 

- Aanpassingen aan het corsage in functie van kragen en mouwen; 

- Modellen tekenen in functie van mouwen kragen.

Realisatie; 

Tijdens gans het werkproces is er aandacht voor veilig en ergonomisch werken. Binnen een beperkte tijdsspanne toch een zo goed mogelijke kwaliteit nastreven. Steeds de kwaliteitseisen en de toleranties vooraf bepalen en vastleggen. Inrichten van werkpost.

De materialen die men zal verwerken, worden bestudeerd in functie van de verwerkingseigenschappen.

De studenten blijven alert voor de goede werking van de apparatuur. Onregelmatigheden in de werking van de machines vaststellen en doorgeven. Kleine storingen zelf oplossen.

Ergonomisch en veilig werken:

Correcte houding aan:

• de machine

• strijkapparatuur

Veiligheidsvoorschriften:

• atelier

• eigen werkpost

Afwerkingstechnieken voor kleding, interieur en accessoires

Gebruik van de technische fiches.

Alle technieken worden doorgenomen, er worden 2 of 3 technieken per groep uitgewerkt.

Eigen werk kritisch beoordelen naar de vooropgestelde kwaliteitseisen en toleranties. Vermeld op de technische fiches.

Zakken

· gebiesde zak

· geïncrusteerde zak

· zak met opstaande klep

· zak met hangende klep

Kragen

Soorten kragen uitwerken

• kraag uit 2 delen

• Kraag en opslag: ontleding van de delen en technische fiche

Mantelsplit met voering

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Basisbenodigheden voor uitvoering (schaar, spelden,...)Verplicht€ 20,00
Basismateriaal vormgeving (meetlat 60cm, grote geodriehoek, vulpotlood, gom, lintmeter, boogmallen, ...)Verplicht€ 60,00
Spoelhulzen en spoelen voor de naaimachinesVerplicht€ 50,00
Stoffen en andere materialenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Presenteren en verdedigen van de in te dienen opdrachten op de afgesproken deadline - einde van het semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Presenteren en verdedigen van de in te dienen opdrachten op de afgesproken deadline.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.