Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud IV.1 CAD/CAM36741/2864/2223/1/77
Studiegids

MO vakinhoud IV.1 CAD/CAM

36741/2864/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud IV.1 CAD/CAM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Omschrijft en verklaart nieuwe inhouden inzichtelijk vanuit aangeboden bronmateriaal, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Verdiept zich zelfstandig in nieuwe leerinhouden om met passie en de nodige expertise deze leerinhouden in te zetten als leerkracht, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Neemt een kritisch-constructieve houding aan bij het inzetten van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en de keuze van leermateriaal en handboeken, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het kwaliteitsvol uitwerken van een (vakgerelateerde) opdracht, individueel of in groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: moed
Neemt initiatief, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Digitaal tekenen van patronen en aanverwante vaardigheden; - Opmaak van de werkruimte in illustrator

- lijnrokken

- grondvormen ( corsage, mouwen, ...)

- Markeringen

- modelontledingen

- graderen, plotten en snijplannen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht
Bijscholing patroontekenen in illustratorVerplicht€ 250,00
  • Auteur: Marja Groot

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Omschrijving: begeleidingsessies bij zelfstandige verwerking
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren
  • Omschrijving: zelfstandig begeleide verwerking van de leerstof in een blended leeromgeving

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Indienen van opdrachten op het einde van het semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Indienen van opdrachten in de examenreeks

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.