Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 2 : Slow journalism solo36816/2789/2223/1/48
Studiegids

Redactie 2 : Slow journalism solo

36816/2789/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge, Van Gils Chris, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media).

Korte omschrijving

Je maakt individueel een longread, een lang multimediaal online verhaal, over een onderwerp en met een invalshoek naar keuze. In het verhaal verwerk je video-, audio- en tekstproducten.

Je wordt intensief begeleid bij je research, interviews en redactiewerk, zowel individueel als in groep.

Je zorgt ook voor consequente verspreiding van je verhalen via de sociale media.

Het verhaal moet een stevig journalistiek product worden waarin meerdere stemmen aan bod komen, waar je werkt met woord en wederwoord en ernaar streeft het 'volledige' verhaal te vertellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt onder begeleiding en op basis van eigen research volwaardige (crossmediale) longreads.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je stelt een praktisch bruikbaar researchdossier op.
Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je maakt en monteert audio- en video-opnames in een reële context
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je publiceert tekst en beeld in de gevraagde lay-out.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je plant en organiseert zelfstandig het eigen werk.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je specialiseert je in een bepaald thema (sport, cultuur, lifestyle, human interest).

Leerinhoud

Voor dit opleidingsonderdeel maak je een individuele longread over een thema naar keuze.

- Redactie: video, audio en tekst

- Researchtechnieken: je doet grondige research en stelt een researchdossier samen

Het verhaal moet een stevig journalistiek product worden waarin meerdere stemmen aan bod komen, waar je werkt met woord en wederwoord en ernaar streeft het 'volledige' verhaal te vertellen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Individuele begeleiding5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Permanent tijdens de lesweken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student krijgt de opdracht tijdens het exameninzagemoment en werkt ze uit tijdens de zomermaanden.