Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Redactie 2: Slow journalism coop36818/2789/2223/1/19
Studiegids

Redactie 2: Slow journalism coop

36818/2789/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge, Van Gils Chris, Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media).

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in een multimediale redactie en publiceer je het eindproduct op een onlineplatform.

Je werkt in een multimediale redactie (video, audio, tekst en online) aan een multimediale story. Je researcht, gaat op zoek naar relevante verhalen en invalshoeken en naar een format, een manier om je verhaal online te presenteren. Een aantal van de opdrachten komt van externen.
Op het einde van het semester bied je het resultaat aan een jury van professionals aan. Zij kunnen je verhaal publiceren.

Je wordt intensief begeleid bij je research, interviews en redactiewerk, zowel individueel als in groep.

Je zorgt ook voor consequente verspreiding van je verhalen via de sociale media.

Het verhaal moet een stevig journalistiek product worden waarin meerdere stemmen aan bod komen, waar je werkt met woord en wederwoord en ernaar streeft het 'volledige' verhaal te vertellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je bedenkt invalshoeken voor journalistieke verhalen voor verschillende media.
Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je publiceert beeld, klank en tekst op een correcte manier in een online-omgeving.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je overlegt met een multimediale redactie over het planmatig en systematisch te werk gaan als team.
Efficiƫnt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je overlegt constructief met je multimediale redactie over inhoud, aanpak en invalshoeken.

Leerinhoud

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in een multimediale redactie en publiceer je het eindproduct op een onlineplatform.

- Redactioneel overleg om tot de best mogelijke invulling van inhouden te komen: studenten streven een optimale functionele verdeling van de verschillende media na.
- Researchtechnieken: je doet grondige research en stelt een researchdossier samen
- Groepsdynamische processen: je analyseert en evalueert jouw rol en die van de andere groepsleden in het redactiewerk.

- Verspreiding van je verhalen via de sociale media.

Het verhaal moet een stevig journalistiek product worden waarin meerdere stemmen aan bod komen, waar je werkt met woord en wederwoord en ernaar streeft het 'volledige' verhaal te vertellen.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Permanent tijdens de lesweken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student werkt tijdens de zomer binnen elk medium (audio, video, tekst) een volwaardige journalistieke bijdrage voor het bestaande groepsproduct. Zij/hij voegt dus een aantal extra verhalen of perspectieven toe.

Toetsing (tekst)

Omwille van procesevaluatie zal een student die in eerste zit 3 keer afwezig is, een 0 behalen als eindresultaat voor dit opleidingsonderdeel.