Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Keuze/Kies je accent III+IV36829/2864/2223/1/62
Studiegids

Keuze/Kies je accent III+IV

36829/2864/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De accenttrajecten bieden je de mogelijkheid om je opleiding specifiek in te kleuren en op geïntegreerde wijze invulling te geven aan één van de onderstaande onderwerpen:

- Creativiteit
- Outdoor education
- STE@M
- Urban education
- Design Thinking Education

Aan de hand van inleidende workshops maak je kennis met de verschillende accenten en kan je het onderwerp kiezen waar je je verder in wilt verdiepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt interdisciplinair samen
inspireert en ondersteunt vanuit zijn deskundigheid binnen het gevolgde accenttraject het schoolteam
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
hanteert aangereikte denkkaders om betekenisvol te handelen binnen een praktijkgerichte context.
integreert innovatieve initiatieven in zijn praktijkcontext
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
plaatst de inhouden van het gevolgde accenttraject binnen maatschappelijke tendensen en actuele onderwijsnoden.
verscherpt zijn kritisch, creatief, oplossingsgericht en reflectief denken

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges29,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.