Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Notarieel familierecht/236842/2785/2223/1/87
Studiegids

Notarieel familierecht/2

36842/2785/2223/1/87
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): De Cort Caroline
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.12.2022 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijk in de sector immobiliën d.m.v. het aanbrengen en uitdiepen van praktische casussen omtrent het vakgebied.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk recht
•Erfrecht
•Huwelijksvermogensrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student schrijft een kritisch werkstuk betreffende de adoptiereglementering en vereffening - verdeling. mondelinge presentatie
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht adhv een casus.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student stelt een EOT samen obv de informatie en aangeleverde stukken van de scheidende cliënten.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies aan ongehuwde cliënten mbt aankoop van onroerend goed.
De student geeft de erfrechtelijke gevolgen van de keuzes die men maakt bij aankoop van onroerend goed (in eerste instantie belangrijk voor ongehuwde kopers).
De student schat de fiscaal rechtelijke gevolgen van de gemaakte keuze in.
Via de kennis van het notarieel familierecht in staat zijn om als notarieel medewerker voor een concreet dossier zelfstandig een oplossing uit te werken en cliënten correct en duidelijk in te lichten en te adviseren (uitgewerkt aan de hand van een casus).

Leerinhoud

•Vereffening en verdeling na echtscheiding respectievelijk na overlijden
•Echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.)
•schenkingen en testamenten
wijzigingen van het huwelijkscontract: keuzebeding

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Gerechtelijk wetboekVerplicht
SyllabusVerplicht
Aanbevolen literatuur: Echtscheiding door onderlinge toestemmingVerplicht
  • Auteur: Brouwers S.
Aanbevolen literatuur: Samenwonenden en onroerend goedVerplicht
  • Auteur: Ruysseveldt J.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

•BROUWERS, S., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Mechelen, Kluwer.
•RUYSSEVELDT, J., Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2007 (tweede herwerkte uitgave!), 124 p.
•HEMELSOEN, R., EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 484 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 100% (casus)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 100% (casus)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.