Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Artist in society31489/2807/2223/1/00
Studiegids

Artist in society

31489/2807/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hillaert Wouter
Andere co-titularis(sen): Maes Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
maakt kennis met het bredere (socio-)artistieke werkveld
onderkent de complexiteit van de maatschappelijke context
formuleert een visie over mogelijke rollen van de kunstenaar in de maatschappelijke context en positioneert zichzelf daarin
reflecteert over de rol van de kunstenaar als lid van de samenleving met bepaalde verantwoordelijkheden en deelt die op creatief-performatieve wijze

Leerinhoud

'Artist in Society' biedt een kader voor de (podium-)kunstenaar die zich bewust IN de maatschappij wil positioneren.
Vanuit zowel beschouwende als praktisch-artistieke hoek, krijgen de studenten de mogelijkheid om zich gevoelig te maken voor de complexiteit van de maatschappelijke context. Ze leren manieren kennen om zich doorheen hun kunstpraktijk tot die complexiteit te verhouden, en in dialoog te treden met maatschappelijke actoren.
Studenten worden uitgedaagd om in het werkveld inspiratie en ervaringen op te doen, en die op een creatieve, performatieve wijze vorm te geven en te presenteren.

- cross-disciplinaire introductieseminaries met experts, over de rol en plaats van kunst en kunstenaar in de maatschappij
- activerende groepsgesprekken
- gerichte verkenning van het bredere (socio-)artistieke veld
- creatieve en performatieve verwerking en presentatie van de eigen ervaringen en visie
- voor de opleidingen drama en dans: inleiding in kruispuntdenken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks80,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks100,00