Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project 225573/2807/2223/1/34
Studiegids

Interdisciplinair project 2

25573/2807/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
is in staat om constructief samen te werken binnen een interdisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
heeft een nieuwsgierige en open houding en kan constructief feedback geven en ontvangen
reflecteert kritisch over het project waarin geparticipeerd wordt en kan dit mondeling weergeven

Leerinhoud

De student neemt deel aan het jaarlijks twee weken durende festival aan het begin van het acadmiejaar, het LESFEST.
Je werkt in kleine klas-overschrijdende groepen elke week met een andere kunstenaar uit een aangrenzende podiumdiscipline. De ontmoeting met choreografen en dansers, regisseurs, beeldend en performance-kunstenaars, schrijvers en muzikanten verbreden je blikveld en verrijken je podiumervaring. Het festival brengt een synergie tot stand tussen de verschillende drama-afstudeerrichtingen (Acteren, Kleinkunst en Woordkunst).

In Interdisciplinair project 2 werk je samen met kunstenaars uit andere disciplines en studenten uit andere richtingen en draag je bij aan het creatieve proces.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00