Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 2675/2807/2223/1/21
Studiegids

Zang 2

675/2807/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • acteren
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Opstal Katrien
Andere co-titularis(sen): Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
ontwikkelt een bewustwording en inzicht om via zangtechnische tools diens spreekstem efficiƫnt te gebruiken en diens mogelijkheden uit te breiden
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
heeft een nieuwsgierige en open houding, en kan constructief feedback geven en ontvangen
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
is actief betrokken bij de lessen

Leerinhoud

Om de leerdoelen te bereiken wordt via de volgende leerinhouden gewerkt:

Zangtechnische vaardigheden
* Estill Voice Training: leren weten, voelen en horen hoe verschillende onderdelen van de stem functioneren
* Adembalans: de adem past zich aan aan hoe de stem gebruikt wordt
* The Mixing Table Model (MTM): verschillende kleuren en parameters van stemgebruik worden ontdekt en toegepast

Interpretatie
De student leert een zangnummer interpreteren.
Om daartoe te komen, wordt gewerkt met de link tussen emoties en stemgebruik.

Repertoire
Elke student werkt aan minstens één solo-nummer.
Verder wordt er in groep gezongen, één- en meerstemmig.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

80% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)
De student wordt beoordeeld op zijn/haar/hun technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Het cijfer voor de toetsvorm permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. Alleen voor toetsvormen niet permanent is een tweede examenkans mogelijk.

20% vaardigheidstoets hands on (Examen)
De student wordt voor de examenopdracht beoordeeld op:
* het brengen van een solo-nummer
* het toepassen van de vaardigheden aangeleerd doorheen het jaar
* het van buiten zingen

Tweede examenkans mogelijk.