Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekproject 236868/2807/2223/1/41
Studiegids

Muziekproject 2

36868/2807/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziekproject 1 EN geslaagd voor Spelproject 1 EN geslaagd voor Interdisciplinaire creatie 1 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 1 EN geslaagd voor Dans 1 EN (geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Stemtraining 1).

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kan, geïnspireerd door eigen invloeden, een eigenzinnige muzikale en/of tekstuele liedjesstijl ontwikkelen
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Kan een tekst schrijven met beheersing van metrum en klank
maakt een akkoordenschema voor een song
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
heeft een uitstraling naar het publiek als frontpersoon
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
kan een zelfgemaakt lied verstaanbaar en bezield brengen voor een publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Beheerst alleen of als lid van een muzikale groep de spanningsboog van een concert
Kan een gekozen taalregister in een lied consequent hanteren
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
Beheerst alleen of als lid van een muzikale groep de spanningsboog van een concert
begeleidt songs basic op verschillende instrumenten
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
begeleidt songs basic op verschillende instrumenten
Kan het akkoordenschema van een eigen compositie benoemen en communiceren
Kan muzikale idee├źn communiceren aan muzikale begeleiders
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden

Leerinhoud

Muziekproject: het schrijven van een aantal liedjes rond een thema of met opgelegde stijl of structuur.
Bij aanvang worden individueel tekst, melodielijn en harmonisatie geschreven. Een selectie van liederen worden verder gezamenlijk uitgewerkt en gearrangeerd, waarbij de studenten elkaar begeleiden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk100,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00