Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 236869/2807/2223/1/75
Studiegids

Spelproject 2

36869/2807/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Spelproject 1 EN geslaagd voor Muziekproject 1 EN geslaagd voor Interdisciplinaire creatie 1 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 1 EN geslaagd voor Dans 1 EN (geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Stemtraining 1).

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
is in staat zich te identificeren met een personage
kan een keuze maken uit tekstmateriaal vanuit persoonlijke fascinatie
kan spelen vanuit gepassioneerd zijn, vanuit een belang
kan via een improvisatie een personage spelen vanuit muzikaliteit
kan via observatie en identificatie komen tot een transformatie
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
hanteert tekst vanuit een kritische houding t.o.v. de kwaliteit van tekstvertalingen
kan een theatrale spanning opbouwen
verwoordt het inzicht omtrent de speelbaarheid van teksten
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
kan concreet spreken
kan de tijd als tegenspeler gebruiken
kan spelen vanuit impulsen, vanuit het niet geconditioneerd zijn
kan via 'ritme' iets duidelijk maken over innerlijke toestand personage
spreekt een tekst concreet en met een natuurlijk zegging
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
herkent de inhoudelijke schakels in een theatertekst
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
hanteert bij het spelen zeer bewust richting en ruimte
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan een keuze voor tekst motiveren vanuit een persoonlijk standpunt
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
kan zich tot anderen in de ruimte verhouden

Leerinhoud

Speltekstproject: studenten experimenteren en oefenen met fragmenten van bestaande spelteksten.
De flexibiliteit van de student wordt uitgedaagd doordat er vaak van fragment en personage wordt gewisseld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk65,00 uren
Werktijd buiten de contacturen205,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00