Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinaire creatie 236870/2807/2223/1/12
Studiegids

Interdisciplinaire creatie 2

36870/2807/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Interdisciplinaire creatie 1 EN geslaagd voor Muziekproject 1 EN geslaagd voor Spelproject 1 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 1 EN geslaagd voor Dans 1 EN (geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Stemtraining 1).

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
verzamelt materiaal om zich te laten inspireren om te creëren
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Creëert een voorstelling rond persoonlijke fascinatie
Zoekt scenische vormen voor een voorstelling
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
Brengt een voorstelling rond persoonlijk fascinatie
kan de inhoud van de tekst helder maken voor een publiek
speelt met besef van de impact van gemaakte keuzes als signaal naar een publiek
speelt met het besef dat kostuumkeuze signalen zijn naar een publiek
speelt met het besef dat rekwisieten signalen zijn naar een publiek
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
hanteert doeltreffende structuren voor een voorstelling
hanteert theatraliteit
kan 'ritme' hanteren binnen bestaand materiaal
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
herkent de inhoudelijke schakels in een theatertekst
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
hanteert bij het spelen zeer bewust richting en ruimte
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
bepaalt mee het scenebeeld en kostuums van de voorstelling

Leerinhoud

Creatief project: De studenten maken een zelf gecreëerde voorstelling waarin hun fascinatie tot uiting komt. 
Dit kan zowel een spelproject (tekst/performance) zijn als een muziekproject of een mengvorm hiervan.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk115,00 uren
Werktijd buiten de contacturen245,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00