Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekproject 336871/2807/2223/1/46
Studiegids

Muziekproject 3

36871/2807/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziekproject 2 EN geslaagd voor Spelproject 2 EN geslaagd voor Interdisciplinaire creatie 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN (geslaagd voor Stemtraining 2 OF geslaagd voor Stemtraining 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
heeft een visie op de sound van de eigen muziek en maakt er gebruik van tijdens een opname
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
heeft een uitstraling naar het publiek als frontpersoon
weet lied en vertelling met bezieling over te brengen op een publiek als frontpersoon
heeft een groeiende uitstraling als frontpersoon
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
beheerst een taalregister in een lied
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
kan muzikale ideeën op een vakkundige manier communiceren aan muzikale begeleiders
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
versterkt een groepsproces vanuit de eigen unieke artistieke persoonlijkheid
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
Kan muzikale ideeën communiceren aan muzikale begeleiders
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze

Leerinhoud

Muziek- en creatieprojecten: De student presenteert zelf geschreven muziek- en tekstmateriaal voor publiek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk75,00 uren
Werktijd buiten de contacturen195,00 uren