Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinaire creatie 336874/2807/2223/1/51
Studiegids

Interdisciplinaire creatie 3

36874/2807/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Interdisciplinaire creatie 2 EN geslaagd voor Spelproject 2 EN geslaagd voor Muziekproject 2 EN geslaagd voor Lichamelijk bewustzijn 2 EN geslaagd voor Dans 2 EN (geslaagd voor Stemtraining 2 OF geslaagd voor Stemtraining 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
3. Samenwerking - 3.2. samenspelen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze
kan samenwerken om te creëren en uit te voeren
is in staat om te reageren op wat anderen aangeven
kan in groepsverband inhoudelijke en vormelijke ideeën uitwerken tot een volwaardige voorstelling
kan in samenwerking en toenemende zelfstandigheid de weg afleggen van ruw idee tot volwaardige voorstelling
3. Samenwerking - 3.3. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
is in staat om te reageren op wat anderen aangeven
toont zich gesterkt in een creatief groepsproces en weet een creatieve impasse te overkomen
4. Positioneren - 4.4. probleemoplossen en plannen
beheerst de gezamenlijke leerdoelen van 1 en 2 en integreert deze

Leerinhoud

Muziek- en/of creatieprojecten: De student presenteert theatrale voorstellingen/concerten met zelf geschreven materiaal voor publiek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk105,00 uren
Werktijd buiten de contacturen255,00 uren