Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Bedrijfsprocessen: magazijnbeheer36875/2855/2223/1/40
Studiegids

Bedrijfsprocessen: magazijnbeheer

36875/2855/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Magazijnbeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Bauwel Steven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bedrijfsprocessen: magazijnbeheer behandelt voorraadbeheer in het algemeen (deel 1) en de fysieke aspecten van het beheren van voorraden in een magazijn (deel 2).

Het olod Bedrijfsprocessen: magazijnbeheer bereidt voor op de specifieke beroepsactiviteiten i.v.m. magazijnbeheer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06MB: Voorraadbeheer: beheert de voorraad, volgt deze op, stelt (toekomstige) tekorten vast en neemt acties om de voorraad tijdig te laten aanvullen rekening houdend met kosten, levercondities, service levels en bedrijfsdoelen, KPI’s.
De student beschrijft het onderscheid enerzijds en de link anderzijds tussen voorraad- en magazijnbeheer.
De student beheert de retouren/terugkerende goederen.
De student past de opgelegde strategie i.v.m. voorraad en magazijnbeheer zelfstandig toe.
De student past zijn handelswijze aan naagelang het gaat om 'vrije' of 'geblokkeerde' voorraad.
De student doet suggesties tot verbetering van het voorraad- en magazijnbeheer.
De student levert data aan ter ondersteuning (en verbetering) van de strategie inzake voorraad- en magazijnbeheer.
De student interpreteert de impact van plaatsberekeningen bij de opslagactiviteiten.
De student organiseert een voorraadinventarisatie in lijn met de bestaande bedrijfsprocedures.
De student legt de belangrijkste kostenelementen gerelateerd aan magazijn- en voorraadbeheer uit.
De student handelt volgens de vigerende afspraken, processen en procedures binnen de onderneming.
De student bepaalt de meest optimale manier om goederen op te slaan en te vervoeren, rekening houdend met hun fysieke eigenschappen.
De student calculeert de inkoop- en verkoopactiviteiten in bij het bepalen van een optimale voorraad- en opslagcapaciteit.
De student beheert de voorraad/het magazijn van basisgrondstoffen/halffabrikaten/eindproducten.
07MB: Magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, dit in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student werkt met alle fysieke hulpmiddelen (materials handling) nodig om een magazijn effectief en efficiënt te beheren.
De student begrijpt de functie en het nut van bedrijfsautomatisering.
De student past de bedrijfsprocedures en werkinstructies toe die gelden in niet-standaardsituaties.
De student beheerst het proces van reverse logistics (retourzendingen en leeggoed).
08MB: Administratie: verwerkt administratief de informatiedoorstroom verbonden aan de magazijnprocessen.
De student hanteert KPI's bij de prestatiebeoordeling van medewerkers en van zichzelf.

Leerinhoud

Het eerste deel behandelt de verschillende aspecten van voorraad en voorraadbeheer: waarom houden we voorraad aan?, welke verschillende vormen van voorraad zijn er?, wat zijn de functies van voorraad? 

Op welke manier bestellen, beheren en beheersen we voorraad zo optimaal mogelijk in functie van servicegraad en voorraadkosten?

Wat zijn de kosten voor het houden van voorraad en wat zijn de gevolgen bij voorraadtekorten, hoe inventariseren we voorraad, en aan de hand van welke service-indicatoren meten we, en volgen we onze prestaties op?

Het tweede deel
gaat voornamelijk over de fysieke opslag van goederen in een magazijn: wat zijn de functies van een magazijn en welke soort magazijnen zijn er?

Op welke manier kunnen goederen in een magazijn worden opgeslagen, welke opslagsystemen zijn er beschikbaar en welke magazijnhulpmiddelen kunnen worden ingezet voor het intern transport van goederen? Welke verschillende processen vinden er plaats in een magazijn, hoe plannen en beheersen we die activiteiten, hoe meten we onze prestaties aan de hand van KPI's? We bespreken verschillende technieken voor het managen, het verzamelen en verdelen van orders en op welke manier, met welke technieken en in welke mate dergelijke magazijnactiviteiten kunnen worden geautomatiseerd. 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00