Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden 3 - douanedeclaratie36879/2855/2223/1/79
Studiegids

Professionele vaardigheden 3 - douanedeclaratie

36879/2855/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • douanedeclaratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Professionele vaardigheden 3 Douane behandelt de internationale handelstransacties en douanewetgeving.
Dit olod bereidt voor op Werkplekleren 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student koppelt de diverse internationale actoren en geografische kennis aan de organisatie van de logistieke ketens.
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student raadpleegt gespecialiseerde documentatie en informatie bij het beantwoorden van douanetechnische vragen binnen zijn bevoegdheid.
De student hanteert de meest courante EU-douaneapplicaties bij het opmaken van handels- en douanedocumenten.
De student controleert en beoordeelt douaneaangiftes op juistheid en volledigheid.
06DD: Internationale handelstransacties en Handels- en douanebeleid Europese Unie: informeert en adviseert over internationale handelstransacties en wikkelt deze af op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving, heeft basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.
De student maakt (digitaal) een dossier aan: verzamelen, controleren en aanreiken van informatie aan douanediensten en andere actoren volgens de douaneprocedures.
De student wijst de meest geschikte Incoterm toe aan specifieke casussen.
De student beoordeelt of de transactie in lijn ligt met de (inter)nationale regel- en wetgeving.
De student raadpleegt gespecialiseerde documentatie en informatie bij het beantwoorden van douanetechnische vragen binnen zijn bevoegdheid.
07DD: Warenkennis, goederennomenclaturen, douanetarief, databanken en informatiebronnen: deelt goederen in op basis van warenkennis, kennis van de goederennomenclaturen en kennis van het douanetarief om de correcte douaneformaliteiten te kunnen toepassen. De gegradueerde consulteert hiervoor de relevante databanken en informatiebronnen.
De student hanteert de meest courante EU-douaneapplicaties bij het opmaken van handels- en douanedocumenten.
08DD: Douaneaangiften: bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op.
De student controleert en beoordeelt douaneaangiftes op juistheid en volledigheid.

Leerinhoud

Door middel van praktijkoefeningen verwerft de student inzicht in de verschillende elementen van handel en douane (toepassen van Incoterms, berekenen van waardes, opzoeken van relevante bedrijfs- en productinformatie, bepalen van oorsprong ...).
Hij verdiept zich in goederen- en informatiestromen, begrijpt de rol van de verschillende actoren en hun samenhang. Hij relateert douaneprocedures hieraan en kan ze toepassen.
Je kent de courante handelsdocumenten in de internationale handel en hun toepassing.
Je kan Incoterms 2020 interpreteren en toepassen.
Je kent de diverse douaneprocessen, kan toepassingen en berekeningen maken.
Je verwerft vakterminologie 'Douane' in het Nederlands en het Engels.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00