Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Professionele vaardigheden 3 - magazijnbeheer36882/2855/2223/1/84
Studiegids

Professionele vaardigheden 3 - magazijnbeheer

36882/2855/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Magazijnbeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Professionele vaardigheden 3 Magazijnbeheer behandelt de (inter)nationale handelstransacties en meer specifiek de rol van fysieke opslag van goederen hierin. Het olod bereidt ook voor op het plannen van magazijnopdrachten voor materieel en personeel.
Dit olod bereidt voor op Werkplekleren 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student verklaart de logistieke impact op het voorraadbeheer eigen aan de verschillende types magazijn.
06MB: Voorraadbeheer: beheert de voorraad, volgt deze op, stelt (toekomstige) tekorten vast en neemt acties om de voorraad tijdig te laten aanvullen rekening houdend met kosten, levercondities, service levels en bedrijfsdoelen, KPI’s.
De student verklaart de logistieke impact op het voorraadbeheer eigen aan de verschillende types magazijn.
De student beschrijft de technieken en processen van voorraad- en magazijnbeheer uit casussen en zet deze om in een werkinstructie.
De student omschrijft de belangrijkste organisatorische kenmerken van een specifieke opslaglocatie.
De student beheerst technieken gekoppeld aan value added logistics.
07MB: Magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, dit in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student koppelt deelprocessen aan andere bedrijfsprocessen (bv. productie, voorraadbeheer, douane, transport, veiligheid).
08MB: Administratie: verwerkt administratief de informatiedoorstroom verbonden aan de magazijnprocessen.
De student archiveert de documentenstroom eigen aan de magazijnprocessen.
De student stelt een voorraadplan op in functie van forecasts en klantenbehoeften met de nodige acties hieraan gekoppeld.
De student stelt een werkrooster/plan op voor de magazijnmedewerkers.

Leerinhoud

Aan de hand van praktische toepassingen verwerf je inzicht in internationale handelstransacties en de rol van fysieke opslag hierin.
Je kan Incoterms 2020 interpreteren en toepassen.
Je verdiept je in goederen- en informatiestromen, begrijpt de rol van de verschillende actoren en hun samenhang. Je relateert magazijnprocessen.
Je kent de courante handelsdocumenten in de internationale handel, documenten eigen aan magazijnbeheer en hun toepassing.
Je maakt simulaties voor magazijn- en voorraadplanning rekening houdend met externe en interne factoren. Je krijgt een introductie tot het beschikbare WMS.
Je kent de verschillende magazijntypes.
Je kent het concept Value Added Logistics en kan het toelichten aan de hand van uitgewerkte voorbeelden.
Je verwerft vakterminologie 'magazijnbeheer' in het Nederlands en het Engels.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
  • Auteur: lector
(Cursus)materiaal van de lectorVerplicht
  • Auteur: Lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00