Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 3: magazijnbeheer36883/2855/2223/1/21
Studiegids

Werkplekleren 3: magazijnbeheer

36883/2855/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Magazijnbeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Korte omschrijving

magazijnbeheer op de werkplek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student communiceert effectief en zakelijk in het Nederlands over interne en externe logistieke processen waarbij hij betrokken is
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Engels/Frans
De student communiceert effectief met de ondersteunende afdelingen (IT, klantendienst, kwaliteitscontrole) bij problemen en vertragingen op de werkvloer (menselijke fouten, systeembugs, enz.)
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student handelt in samenwerking met collega's/leidinggevende
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student handelt in functie van de toekomstige ontwikkelingen in magazijnbeheer
De student volgt de veranderingen in wetgeving en regelgeving op
De student handelt in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, geldende regel- en wetgeving en technische mogelijkheden
07MB: Magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke magazijn- en materiaal handelingprocessen en -middelen rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, dit in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student beheert de goederenstroom van ontvangst tot opslag en van opslag naar levering.
De student zet e-mailinstructies om in een aankoop/verkooporder.
De student registreert accuraat de goederenbewegingen (ins en outs) in het ERP-, WMS-systeem.
De student organiseert de dagtaken in functie van klantenprioriteit, beschikbaar personeel, fysische of systeembeperkingen in het magazijn. Hij stelt een prioriteitenplan op en organiseert de picking waves.
De student volgt de voortgang van de magazijnactiviteiten ten opzichte van het plan en de prioriteiten. Hij houdt rekening met wisselende prioriteiten en reflecteert dit in de KPI (% tijdige ontvangst, % tijdige verzending, enz.)
08MB: Administratie: verwerkt administratief de informatiedoorstroom verbonden aan de magazijnprocessen.
De student volgt de administratieve verwerking van afgetekende documenten op.

Leerinhoud

Tijdens Werkplekleren 2 heeft de student een eerste werkervaring opgedaan die nu tijdens Werkplekleren 3 verder wordt uitgediept. We zoomen eveneens in op de afstudeerrichting: studenten maken een keuze om ofwel te focussen op de afstudeerrichting Douanedeclarant, de afstudeerrichting Transportplanner (Weg)vervoer of de afstudeerrichting Magazijnbeheer. Naast het verder uitdiepen van kennis en ervaring binnen de afstudeerrichting, zal de student hier ook zijn capaciteiten in teamverband verder ontwikkelen: deelnemen aan werkoverleg, stand-up meetings, verslagen maken, prioriteiten overleggen met collega’s en leidinggevende.

De student krijgt gedurende WPL 3 naast routinetaken die werden ingeoefend in WPL2 een aantal complexere opdrachten, zoals bijvoorbeeld:

 • Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels.
 • Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels.
 • Traceren van verloren of verlate zendingen.
 • Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
 • Actieve deelname aan werkoverleg, shift-handover, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
 • Bedrijfsinterne procedures opvolgen en naleven

De student levert volgende opdrachten in:

 • Kort wekelijks verslag door de progressietracker. Deze dient als communicatiemiddel tussen student, werkpleklerenmentor (op het bedrijf) en werkpleklerenbegeleider (AP Hogeschool).
 • Eigen leerverslagen van nieuwe processen, systemen of documenten die de student tijdens het Werkplekleren op het bedrijf leert kennen.
 • Zelfevaluatie: De student maakt een zelfevaluatie op (1x tussentijds en 1x aan het einde van het semester) over het leertraject en zijn voortgang. Deze zelfevaluatie wordt dan samen met de evaluatie van de mentor en de werkpleklerenbegeleider besproken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage315,00 uren
Werktijd buiten de contacturen153,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00