Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Schriftelijke en digitale communicatie36901/2849/2223/1/93
Studiegids

Schriftelijke en digitale communicatie

36901/2849/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Schriftelijke en digitale communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sarah, Hellemans India, Van Houtven Sarina, Van Steenvoort Erwin, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod bereidt voor op het professioneel schriftelijk en digitaal contact maken met de doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06: communicatie: Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in begrijpelijke en correcte taal, hanteert adequaat diverse communicatie- en interactievormen en zorgt voor de administratieve opvolging.
De student filtert de essentie uit een tekst adhv een methodiek en geeft deze informatie weer.
De student gebruikt digitale tools om zijn communicatie vorm te geven (Word, Excel, PowerPoint, Canva, …).
De student gebruikt het internet als informatiebron, communicatie- en actiemiddel en kan daarbij kritisch kijken naar kwaliteit.
De student past de belangrijkste regels toe op het gebied van zinsconstructie, interpunctie en spelling (grammatica).
De student schrijft op correcte wijze zakelijke teksten zoals e-mails, brieven, verslagen, …
De student stelt specifieke teksten op rekening houdend met de criteria voor vormgeving.
De student stemt het taalgebruik en taalniveau af op het doelpubliek (spreektaal vs schrijftaal).
De student werkt specifieke teksten uit op een inhoudelijk correcte en goed gestructureerde manier.

Leerinhoud

De student kan correct schriftelijk communiceren met de doelgroep.
De student gebruikt op een ondersteunende manier digitale toepassingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Al het cursusmateriaal is beschikbaar op Digitap.
Nieuwsbrief: Sociaal.net
Aan te raden literatuur: Elementaire sociale vaardigheden - Marian Adriaansen, Josien Caris

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)132,00 uren
  • Duur: Semester
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)42,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)126,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00