Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Methodisch werken A36897/2849/2223/1/54
Studiegids

Methodisch werken A

36897/2849/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Methodisch werken A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerdens Robrecht, Heylen Clara, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Methodisch werken A bereidt de studenten voor op het methodisch handelen als maatschappelijk werker. De verschillende stappen van methodisch handelen (analyseren cliëntsituatie, doelbepaling, …) worden gelinkt en toegepast aan verschillende praktijksituaties.
In Methodisch werken A ligt bovendien de focus op de individuele methoden (non-directieve basismethode, cognitieve methode, praktisch-materiële methode, …) en structuurgerichte methoden (preventie en signaleren). Hierbij wordt de link gelegd met het multimethodisch sociaalwerkmodel van De Mönnink.
Tijdens de lessen komen verscheidene casussen, praktijkvoorbeelden en toepassingen aan bod.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: brugfunctie: Neemt een brugfunctie op tussen de cliënt, het cliëntsysteem en maatschappelijke voorzieningen.
De student past de kenmerken (technieken, doelen, eigenschappen, indicaties, contra-indicaties,…) van de structuurgerichte methoden toe op casusbeschrijvingen.
09: begeleiding: Begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem doorheen het hulpverleningstraject en handelt daarbij op een methodische, agogisch verantwoorde wijze.
De student geeft in een casus aan hoe de cliëntsituatie wordt geëvalueerd.
De student past de kenmerken (technieken, doelen, eigenschappen, indicaties, contra-indicaties,…) van de individuele methoden toe op casusbeschrijvingen.
De student past de verschillende stappen van methodisch handelen toe op casusbeschrijvingen.
08: hulpverlening: In nieuwe en complexe contexten informeert en adviseert de gegradueerde de cliënt en het cliëntsysteem bij hun hulpvragen en noden.
De student formuleert doelstellingen welke hij wenst te realiseren in een cliëntsituatie.
De student geeft de krachtbronnen en spanningsbronnen weer in een cliëntsituatie.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student formuleert werkhypotheses en motiveert zijn keuze van handelen in een cliëntsituatie.
09: Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
De student formuleert werkhypotheses en motiveert zijn keuze van handelen in een cliëntsituatie.

Leerinhoud

  • algemeen: methodisch werken (fasen, kenmerken, model van De Mönnink)
  • individuele methoden: non-directieve basismethode, cognitieve methode, gedragsmethode, praktisch-materiële methode, …
  • structuurgerichte methoden: preventie en signaleren

Tijdens de lessen komen verscheidene casussen, praktijkvoorbeelden en toepassingen aan bod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal zal digitaal en via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.
 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00